Merktekens van Royal Delft

Meestertekens

Coderingen

Elk voorwerp wordt aan de onder- of achterzijde voorzien van ons merktekens. U kunt onze producten aan deze merktekens herkennen. 
Sinds 1879 wordt een jaarcodering in letters gehanteerd. Aan de hand van de lijst met jaarcoderingen kunt u het jaar vaststellen waarin uw Delfts aardewerk is vervaardigd. Voor elk voorwerp voorzien van ons handelsmerk, wordt een certificaat van echtheid uitgegeven. 
Links onder het merkteken staan de initialen van de schilder(es). Deze lijst geeft een zo volledig mogelijk overzicht van de schilders en ontwerpers sinds 1876 alsmede de door hen gebruikte initialen en de jaartallen van hun dienstverband.