Herslag Dukaton

Dit jaar presenteert De Koninklijke Nederlandse Munt de herslag van de zeer exclusieve Dukaton of ook wel Zilveren Rijder. Deze Dukaton was een zilveren muntsoort die gangbaar was in de 16e tot en met de 18e eeuw, tevens het equivalent van de Gouden Dukaat. De officiële herslag van deze handelsmunt treft u in een het ambachtelijk handwerk van Royal Delft. De uitgifte is exclusief genummerd en streng gelimiteerd.